Vëlos-Tour duerch eis Gemeng

Wéi gewinnt, organiséieren och dëst Joer rëm di meescht vun eise Gemengen ee gemittleche Vëlostour fir d‘Bierger. Är Gemengevertrieder géinge sech freeë fir mat Iech zesummen ee flotte Moment um Vëlo ze verbréngen. Méi Detailer iwwer den Tour an Ärer Gemeng fannt Dir an der Tabell op der nächster Säit. Nom Tour sidd Dir häerzlech op ee Patt invitéiert. Mir wiere richteg frou Iech mat derbäi ze hunn.

Tour à vélo dans notre commune

Comme chaque année, la plupart de nos communes organisent une randonnée conviviale à vélo pour leurs citoyens. Les représentants de votre commune se réjouiraient de passer un bon moment à vélo avec vous. À la fin du tour, un verre d’amitié sera offert à chaque participant. Nous serions ravis de vous compter parmi nous !