De Kanton Réiden huet iwwer di lescht 2 Joer zesumme mat der Leader-Regioun Lëtzebuerg West an der Gemeng Mäerzeg ee Vëlosweeër-Netz ausgeschafft. Dës kommunal Vëlosweeër sinn am September an Oktober 2016 ausgeschëldert ginn. Nierft de Schëlder, déi d'Uertschaften ausweisen, hu mir och zwee touristesch Touren ausgeschëldert:

- den Wisen West Tour: (Kaart) Des mëttelschwéier bis schwéier Tour vun 38km verleeft vu Réiden op Rammerich, Ueschdrëff, Ranschelt a Bëschruedt op Prooz an Osper iert et zréck op Réiden geet. Ennerwee fuert Dir laanscht d'Schiefergrouwe vu Maartel, d'Biekerecher Millen an d'Kiirch an de Musée Thillenvogtei zu Ranschelt.

- den Dällchen West Tour (Kaart). Des mëttelschwéier Tour vun 25km geet vun Useldeng, Rippweiler, Iewerleng, Reimberg, Béiwen zréck vun Useldeng. Ennerwee kann een de Geologie-Musée zu Reimberg besichtegen, d'Useldenger Buerg an de berühmten Mosaik vu Vichten.

 

 

Kaart Vëlo am Westen (Version 2017)

Kaart Vëlo am Westen (Haute Résolution - Version 2017)

Vum 27.6 bis den 8.7 huet den Atert-Lycée vu Réiden d’Campagne „Mam Vëlo an den ALR“ organiséiert. De Bilan vun dëser Campagne ass beandrockend:

-        86 verschidde Schüler déi matgemaach hunn

-        35 Schüler sinn an der Moyenne pro Dag mam Vëlo an d’Schoul komm

-        5800 km hu si sou zesumme mam Vëlo an deenen 2 Wochen zréck geluecht

-        9,5 km huet ee Schüler am Duerchschnëtt pro Schoulwee zeréckgeluecht.

Den 8. Juli war di grouss Präis-Iwwerreechung fir des 3 Kategorien:

An der Kategorie vun de meeschten Trajete mam Vëlo an d’Schoul waren 9 Schüler punktgläich virop, si sinn alleguer iwwer déi 2 Wochen all Dag mam Vëlo an d’Schoul komm:

Brimmeyer Sven vun Hueschtert, De Santis Nicolas vu Nidderpallen, Staudt Wendy vun Huewel, Jemming Max vu Protz, Schroeder Gil vu Protz, Trierweiler Anne-Marie vu Närden, Klein Sophie vu Beckerich, Meunier Loïc vu Nidderpallen, Pereira Tiago vu Protz

Si alleguer krute Präisser gesponsert vun S-Cape an Opti-Vue.

An der zweeter Kategorie vun den meeschte gefuere Kilometer um Wee an d’Schoul ass folgend Klassement raus komm:

  1. Plaz: Luca Hipp vu Pärel mat 336 km
  2. Plaz: Lynn Rommes vu Feelen mat 306 km
  3. Plaz: Jo Jedrysiak vu Feelen mat 238 km

Och fir dës stolz Gewënner sinn et flott Präisser gi vun S-Cape.

Déi Klassen déi am meeschten Trajete gefuer si waren:

4M2 (41 Trajeten), 9STP5 (40 Trajeten), 10PS (35 Trajeten).

Di éischt Klass krut ee Bong am Wäert vu 500 BEKI gesponsert vum Energie-Atelier an offréiert vun hirem President Gérard Anzia. Den EnergieAtelier ënnerstëtzt Aktiounen, déi versichen d’Vëlofueren an ze Fouss goen an eisem Kanton ze förderen fir sou manner ofhängeg vum Auto ze ginn.