D’Famill Pauly-Pitz vu Groussbus: Renovatioun mat Häerz a Séil vun enger aler Millen 

“Wéi mer d’Millen 2005 fir d’éischt besichtegt hunn, si mer direkt vun hirem Charme verzaubert ginn: ee richtegen Zeien aus laang vergaangenen Zäiten, dee schonn op der Ferraris Kaart vun 1776 drop ass! D‘Iddie wat een alles dorausser kinnt maachen, si nëmmen sou aus eis rausgespruddelt an d‘Décisioun fir ze kafen wor direkt geholl. Bei der Renovatioun wor eis immens wichteg d’Autenticitéit, d’Bausubstanz an den Patrimoine vun der Millen (mam Triichter, Millen-Stull,..) maximal ze erhalen an ze valoriséieren. De Service vum Sites et Monuments huet eis och kloer Virschrëften ginn, un déi mir eis natierlech gehalen hunn. Mir hunn alles selwer geplangt, entworf an mat 3 Aarbechter während 3,5 Joer selwer ëmgesat.

Verschidden authentesch Baudeeler wéi eis Viischtdir, d’Dunnen oder d’Feierplaz, hu mer an alen Haiser kräiz a quier uechtert d‘Land récupéréiert an agebaut. Mat den Masuttspräiser vun 2008 wor et net virstellbar d’Millen mat Masutt ze hetzen ouni aarm ze ginn. Dowéinst hu mir eis fir erneierbar Energien entscheet an eng Sole/Waasser-Wärmepompel gewielt, di souwuel eis Hëtzes wéi och eist Waarmwaasser produzéiert. Et léien 2,4 km Schlaich an eisem Gaart an dat geet masseg duer fir d’Millen an di ausgebaute Scheier ze wiermen. An all Zëmmer ass eng Buedem-Heizung geluecht ginn an wou mer den original Buedem erhalen wollten, ass eng Wand-Heizung agebaut ginn. Fir dass mer net zevill mussen hëtzen, hu mer d’Aussenfacade an den Daach gutt isoléiert, sou dass mir elo op een B/C am Energiepass kommen. Di bannescht Maueren hu mer mat Lehm beworf, insgesamt sinn 32 Tonnen Lehm verschafft ginn.

A fir dass mer nieft der Energie och nach Waasser spueren, hu mer am Gaart een 8000 Liter Reenwaassertank agebaut, deen un d‘Toiletten, d‘Wäschmaschinn, d‘Spullmaschinn an de Gaardeschlauch ugeschloss ass. Dat klappt tiptop bis elo!

Sécherlech woren et 3 laanger Joren, wou mer all Weekend an all Vakanz un eisem Projet geschafft hunn a finanziell wor et och eng Herausfuederung. Mee lo ass eis Millen dat schéinsten Doheem dat mir eis kennen virstellen a mir sinn ganz frou dass sech di ganz Méi an vill Aarbecht richteg gelount hunn.”

 Famill Pauly vu Groussbusal Millen vu Groussbus