Safari am Wëlle Westen

Info zum Fuus (Biekerech)

Info zur Bei (Ell)

Info zum Feuerfalter (Groussbus)

Info zum Schwarzspiecht (Réiden)

Info zum Kéisecker (Igel) (Préizerdaul)

Info zum Landohr (Fliedermaus) (Wal)

Info zum Laubfräsch (Rammerich)

Info zum Rothirsch (Viichten)

Info zum Wollef (Sëll)

Info zum Steekauz (Useldeng)

 

Film iwer d'Geschicht vun den CO2 Emissiounen

 

 


 

Klimapakt an zu dem Sujet relevant Säiten

Myenergy - Informationen fir privat Léit a Gemengen bezüglech aktuell Reglementatiounen an Baihellefen

Klimapakt - offiziell Säit iwwer de Programm mat Erkläerungen

Mobiliteitszentral - Informatiounen iwer Horairen vum öffentlechen Verkéier, Problemmeldungen, Helpdesk

European Energy Award - Klimaschutz-Zertifizéierungsprogramm fir Gemengen an ganz Europa

Berechnung CO2-Fussabdruck

Oekotopten - Informatiounen fir Akaaf vun effizienten Geräter

Oekologeschen Footprint vun Letzebuerg

D'Millen asbl Beckerich - Energietouren

Waaserhaus Réiden

CELL - Center for Ecological Learning Luxembourg

Anpassungen an den Klimawandel - Strategien für die Raumplanung in Luxemburg

 

Finanziell Ennerstetzung fir Projeten am Beräich Energie spueren a Klimaschutz

Réidener EnergieAtelier - kantonal gratis Berodungsstell fir Energiefroen zu Réiden: Tel 26 62 08 01 22            

Kommunal Subsidien fir effizient Haushaltsgeräter & erneierbar Energien

PrimeHouse Subsidien-Programm für Private Haushalte

Subsidien-Programm für Gemeinden

 

Filmer iwer Klimaschutz an Energiewende

Demain

This changes everthing by Naomi Klein 

En quête de sens

Machtfaktor Erde (1/2): Beutezüge im Klimawande vum Klaus Cleber

Machtfaktor Erde (2/2): Militärs an der Klimafront vum Klaus Cleber

Home

Eine unbequeme Wahrheit

La fin du Pétrole vum Yann Arthus-Bertrand

Weniger ist mehr! Die Grenzen des Wachstums und das bessere Leben

WissensWerte über Klimawandel

Die 4. Revolution

Témoins du Climat. 7 millliards d'Autres

Geschäfte mit heisser Luft - Der Handel mit Treibhausgasen

Solar Taxi - The Movie (noch nicht auf youtube)

 

Interessant Linken iwer Klimaschutz aus dem Ausland

Klimaschutz Zitater vun bekannten Menschen

Klimaretter

Klimaschutz in Kommunen - Der Leitfaden

Klimafakten

The Club of Rome

Intergovernmental Panel on Climate Change

Konstruktion

Pédag'Ec Simulation und Berechnung der verschiedenen Bau und Renovationsvorhaben

www.pedagec.eu 

 

 Dossier Panneaux "Eng Zäitrees duerch de Wëlle Westen"