Wat soen eis Gemenge-Responsabel zum Klimaschutz?

De Schäfferot vun der Gemeng Sëll: Jean-Paul Mousel (2. Schäffen), Jang Konsbruck (Buergermeeschter), Edmond Gengler (1. Schäffen)

 

Als Politiker sidd Dir ee Virbild fir är Bierger. Wat maacht Dir am Alldag fir de Klimaschutz?

Jang

Ech fueren all Dag mam Bus an d’Stad schaffen. Doheem versiche mir sou gutt et geet Verpackungen ze vermeiden, dowéinst gi mir och reegelméisseg bei OUNI (www.ouni.lu), den éischte verpackungsfräie Bio-Supermarché zu Lëtzebuerg, akafen. Mir kafe just Bioliewensmëttel a schaffe mat Wuespabéier am Plaz vu Plastikfolien.

A menger Fräizäit sinn ech Beienziichter, produzéieren nieft Hunneg och Hunnegdrëpp.

An iert ech et vergiessen, mir hëtzen mat enger Pelletsheizung, déi un eng thermesch Solaranlag ugeschloss ass.

Jean-Paul

Ech ginn ze Fouss op d’Aarbecht 😉

Mir hunn an d’Solar-Energie investéiert a produzéiere mat eiser Photovoltaik-Anlag méi Stroum, wéi mir verbrauchen.

Mir verreesen net oft a wann da regional a „slow“. An der Vakanz si mir de ganzen Dag mam Vëlo ënnerwee a genéissen d‘Rou richteg.

Akafe maache mir just an der Regioun, dee ganzen onmoossegen Online-Shopping bréngt net just enormen Trafic mat sech, mee mécht och d’Produzenten an d‘Geschäfter an eiser Regioun futti.  

Fir mech ass et wichteg ressource-schounend mat eise Saachen ëmzegoen, also net ëmmer nei kafen mee d’Saachen esou laang hale wéi et geet.

Edmond

Mir waren ee vun deenen éischten an der Gemeng, déi eng Photovoltaik-Anlag installéiere gelooss hunn. De Moment si mir och am gaangen ze kucke fir eis Anlag ze erweidere fir esou nach méi Stroum ze produzéieren.

Fir ewech vun de fossile Brennstoffer ze kommen, hu mir eng Holzhackschnëtzel-Heizung agebaut.

Ech behale meng Kleeder meeschtens iwwer Joren. De Caleçon gëtt awer natierlech reegelméisseg gewäsch 😉

Dass ech an d’Vakanz ginn ass och seelen, léiwer verreesen ech an eisem schéine Ländchen.

 

Wéi sëtzt Dir als Klimapakt-Sëlwer Gemeng Klimaschutz konkret an der Gemengepolitik ëm?

Mir si besuergt eis Gemeng CO2 neutral ze kréien. Dowéinst si mir u folgende Projeten am gaange mat schaffen:

  • Eng Zentral-Heizung mat erneierbaren Energie fir eis Gemengegebaier vu Sëll
  • Eng nei Photovoltaik-Anlag op eiser Maison Relais
  • Eng weider Photovoltaik-Anlag op dem neie Gemengen-Atelier zu Schweebech
  • Eng autofräi Öko-Cité zu Schweebech

Wëll an der kantonaler Etude, leider kee Wandpotenzial bei eis an der Gemeng fonnt gouf, hu mir Undeeler am kantonale Wandprojet kaf.

Do dernieft kafe mir als Gemeng permanent privat Bëscher op.

 

Wat maacht Dir fir är Bierger aus der Gemeng mat an d’Boot ze kréien?

Och mir vergi Subside fir energie-spuerend Elektrogeräter, Photovoltaik an thermesch Solaranlagen, souwéi fir Reewaasser-Anlagen.

Mir hunn een aktiivt Klimateam, hei gi vill innovativ Iddie gebuer an als Gemeng, versiche mir dës souwäit wéi méiglech ëmzesetzen.  

 

Den edukative Volet am Klimaschutz läit eis um Häerz, dowéinst si mir ganz frou, wann eis Schoul bei Aktivitéite vun eisem Gemeinschaftsgaart, dem Energieatelier oder Sicona matmécht.

 

Wat sinn ärer Meenung no méiglech Léisunge fir Lëtzebuerg an der Klima-Politik?

Firwat stellt eis national Politik di helleg Kou vum Wuesstem ni a Fro? De Wuesstem ass wierklech di nei Relioun vu Lëtzebuerg ginn. Wëll mat deem Wuesstem erreeche mir eis Klima-Ziler net!

Alles gëtt nach ëmmer an d’Stad gezunn am Plaz méi ze dezentraliséieren. Firwat maache mir net méi grouss Efforte fir d’Betriber an eise Gemengen ze behalen?

Di laang Instanze-Weeër missten onbedéngt gekierzt ginn: wann eng Persoun oder Gemeng eppes Guddes wëll ëmsetzen, dauert et vill ze laang. Dat decouragéiert definitiv.

Mir musse massiv an Solar – Wand a Biogas investéiere fir ewech vun de fossillen an atomaren Energiequellen ze kommen.

 

Wéi gesäit di ideal Welt aus an där de  Mënsch am Respekt mat senger Ëmwelt lieft?

Jang

All klenge Geste zielt! Mir si gefuerdert fir no intelligente Weeër ze siche fir Fortschrëtt a Klimaschutz mateneen ze vereenen.

Jean-Paul

A mengen An geet et virun allem drëm fir am Aklang mat der Mënschheet ze liewen, wëll nëmmen da, kréie mir d‘Problemer vun der Aarmut, vum Krich, Honger an Egoismus, vun de Mënscherechter a Migratioune geléist.

Mir liewen op enger Insel an Europa, awer fir d’Majoritéit vun de Mënschen, déi ënnert ganz anere  Konditioune liewen, geet ëm d’rengt Iwwerliewen. Bei hinne steet d’Ëmwelt net un éischter Plaz.

Réischt wa mir all dës Problemer geléist hunn, hu mir och eng Chance fir am Respekt mat eiser Ëmwelt ze liewen.

Edmond

Ech fannen et traureg, dass jidderee just nach no sech kuckt. Sech géigesäiteg hëllefen ass an eise  Länner verluer gaangen. Genau esou wéi den deeglechen Austausch mat de Noperen a Leit aus dem Duerf. Mir sinn dauernd ënnerwee an hu keng Zäit méi fir op der Bänk virum Haus ze setzen a mat de Noperen ze schnëssen.